the-Noh.com
Karaori Asanohaji Shidarezakura Chō Monyō by Yasujirō Yamaguchi

Karaori Asanohaji Shidarezakura Chō Monyō by Yasujirō Yamaguchi (Photo: Shigeyoshi Ohi)